Viksjö Motettkör

Viksjö motettkör är en blandad kör  med ungefär 25 medlemmar under ledning av Eva-Karin Remback, organist och kompositör. Kören har en bred reportoar av både religiös och profan musik från 1300-talet till nyskrivna verk inklusive körledarens egna kompositioner. Kören bildades i slutet av 1960-talet av Börje Lardner under namnet Viksjö kyrkokör. 


Repetition torsdagar kl 19:00-21:15 i Viksjö kyrka.


Vi har plats för flera körmedlemmar!

Hör av dig för provsjungning:

Eva-Karin Remback 08-58021916

eva-karin.remback@svenskakyrkan.se


Viksjö Motett Choir, located in a northern suburb of Stockholm, was established in the end of the1960's, and has been led by Eva-Karin Remback since 2002. The Choir consists of about 25 members, and has a wide repertoire covering both sacred and secular music from the 12th century’s medieval music to the contemporary works, including the choir leader’s own compositions. The choir performs four concerts per year and also performs at a number of sevices.

G.F Händel:

Messias

Söndag 17 december kl 15
Viksjö kyrka

Del I, arior, Hallelujakören

Medverkande:
Hanna Wåhlin, sopran
Sandra Bundy, alt
Olof Lilja, tenor
Håkan Ekenäs, bas
Viksjö Motettkör
Orkester med stråkar ur Kungliga Hovkapellet
Eva-Karin Remback, dirigent


Adress: Agrargränd 2

Program hösten 2023


Konserter:

4/11 16:00 Allhelgona Maurice Duruflé Requiem

17/12 15:00 Tredje advent Händels Messias


Gudstjänstsång:

17/9 10:00 Viksjö
22/10 15:00 Maria kyrka
12/11 10:00 Viksjö
3/12 10:00 Viksjö "Vi sjunger in advent", 15:00 Maria kyrka
24/12 23:30 Viksjö, Midnattsmässa


Ur programmet 2024

17/3 15:00 Konsert på Mariebebådelsedag

W.A.Mozart : Te deum

Mariamusik av Bruckner, Biebl, Gjeilo mfl


I pingstens ljuva tid

18/5 till 20/5 Körresa till Hälsingland, 2 konserter.

Musik av Palestrina, Ahlvén, Lindberg mfl


2/6 15:00 Sommarkonsert 


22/9 11:00 E-K.Remback Mässa för Ettheten, Slottskyrkan, Stockholms slott.

Johan Kyllmar, cello

Några av de större verk vi framfört:


O di Lasso Magnificat oktavi toni
A.Vivaldi Magnificat
J.Haydn "Lilla Orgelmässan"
W.A Mozart Missa Brevis i F
W.A.Mozart Requiem
G.Verdi Pater noster
G.Fauré Requiem
M.Duruflé Requiem
A.Ramirez Misa Criolla
   
E-K.Remback Missa Christo, Missa Lumine, Missa Spiritus Sancti

J.S.Bach Juloratoriet del I-V

J.H.Roman Den Svenska Messan