Körens tidigare framträdanden

Körens program för hösten 2019

Söndag   8/9   kl  10.00 Gudstjänst Viksjö kyrka

Söndag 20/10 kl 16.00 Mässa i Järfälla kyrka 

Lördag  2/11  kl 18.00 Allhelgonakonsert, Viksjö

Söndag  1/12  kl 10.00 Adventsgudstjänst, Viksjö

Söndag 15/12 kl 18.00 Julkonsert, Viksjö

 

 

 

 Körens program för våren  2019

24/2  kl 11.00  sjunger i Gudstjänst

 10/3  kl 11.00  sjunger i Gudstjänst

 24/3  kl 18.00  Konsert Marie Bebådelsedag

         J.Haydn:Missa Brevis St Joannis de Deo

          Mariamusik från skilda epoker,  

 19/4  kl 11.00  Långfredagsgudstjänst

 19/6    kl 18.00  Konsert 

          S.E. Erlö: Mässa i folkton  bl.a.

 

  Körens program för hösten  2018

  7/10  kl 11.00  sjunger i högmässa
  3/11  kl 16.00  Konsert Mozart: Requiem

 2/12  kl 11.00  1:a advent

 16/12 kl 18.00 Konsert Händel: Messias

 24/12 kl 23.00 Midnattsmässa

Körens program för våren 2018

 
28/1 kl. 16.00 Deltar i Mässa i Viksjö Kyrka

11/3 kl.  11.00  Deltar i Gudstjänst i Järfälla kyrka
 
30/3 kl.  11.00  Långfredagsgudstjänst
 
15/4 kl. 18.00 Kärlekens tid - En konsert för fred
  K. Jenkins: A choral suite
  E-K. Remback: Himmelriket på jorden
  B. Andersson  M. Jackson
  Järfälla Oratoriekör, Järfälla Musikkår
  Åke Hedbom, dir.  E-K. Remback , dir.
 
10/6  kl. 18.00 I denna ljuva sommartid, vårkonsert
 
30/6  kl. 18.00 Sommarkonsert i Arbrå kyrka

 

Körens program för hösten 2017

 3/9    kl. 16.00 Deltar i Gudstjänst

 8/10  kl.  11.00 Deltar i Gudstjänst

 4/11  kl.  16.00 Musikgudstjänst,  G. Faure: Requiem och Oändligt han ger,  Bach: När allt omkring mig vilar

 3/12  kl. 11.00  1:a Advent. Adventssånger.

 17/12 kl. 18.00  Advents och Julmusik, B. Britten: A ceremony of Carols. Delar ur Händels Messias

 24/12 kl.23.00 Midnattsmässa

 

 

Körens program för våren 2017

26/2 kl. 16.00  Deltar i Gudstjänst 

26/3 kl. 18.00 Konsert, Vivaldis Gloria, Mariamusik från skilda epoker

 14/4 kl. 11.00 Deltar i Långfredagsgudstjänst

 11/6 kl. 18.00 Konsert "Sånger med doft av sommar!"  och Remback: Missa Christo

Per-Erik Lindskog, tenor

Bengt Tribukait, orgel

Johan Kyllmar, cello

Eva-Karin Remback, dirigent

Viksjö Motettkör

 

 

Körens  program för hösten 2016

2/10  kl.16.00, Hållbarhetens Mässa, sång Motettkören

 

5/11  kl.16.00, Musikgudstjänst på alla Helgons dag

        M. Duruflé: Requiem

        E-K. Remback: Requiem aeternam dona eis 

        L. Sandell-Berg: Bred dina vida vingar

         Bengt Tribukait, orgel

         Eva-Karin Remback, dirigent och solist

        Viksjö Motettkör

 

27/11 kl.11.00, Adventsgudstjänst med Barnkörerna och Motettkören

 

11/12 kl.18.00, Bach : Juloratoriet del IV-V

        Hanna Wåhlin, sopran

        Helene Kimblad, alt

        Fredrik Strid, tenor

        Anton Eriksson, bas

        Orkester, med tidstrogna instrument

        Eva-Karin Remback, dirigent

        Viksjö Motettkör

 

24/12 kl. 23.00, Midnattsmässa    

 
 

Körens program för VÅREN 2016

21/2 kl.11.00  Deltar i Högmässa

13/3 kl.11.00  Deltar i Högmässa

25/3 kl.11.00  Deltar i Långfredagsgudstjänst      

3/4  kl.16.00   Deltar i Tac o lov mässa

10/4 kl 18.00  Konsert "En tidsresa", Mässmusik från 1500 till 1900-tal   

   Remback: Liten mässa i E

   Fauré : Messe Basse  

   Mozart: Laudate Dominum   

   Haydn: Lilla orgelmässan

   Palestrina:  Missa Brevis, Kyrie

   Lasso:  ur Missa Octavi Toni, Benedictus och Agnus Dei  

   Beethoven: Menuett

        Boris  Kazinik, violin    Irina Patsevina, violin    Daniel Katzinik,    klarinett   Evelina Kazinik, flöjt 

       Cathrine Skagstedt, orgel 

       Johan Kyllmar, cello 

      Eva-Karin Remback, dirigent

      Viksjö Motettkör

       

Konserter och sång under vår Tysklandsresa:

Torsdag 4 maj deltog vi i ett evenemang som  heter "Tag der Begegnung" i Magdeburg kl 10:00.   Kl 17:00 konsert i Markusgemeinde.    

Lördag 6 maj konsert i Fallersleben/Wolfsburg kl 19:00.

         

22/5  Konsert  "Tysklandskonserten" i Viksjö Kyrka.         

Musik av Palestrina, Duruflé, Olsson, Busto 

  

Körens program för HÖSTEN 2015

30/8   kl 11.00   Medverkan i Högmässa i Viksjö Kyrka

9/10   kl 19.00  Jubileumskonsert  med Järfälla Gospel och musiker

 

31/10  kl 16.00  Musikgudstjänst på Alla Helgons Dag.

          M.Duruflé :  Requiem 
          Viksjö Motettkör
          Bengt Tribukait, orgel
          Eva-Karin Remback, solist, dirigent

29/11  kl 11.00   Adventsgudstjänst

13/12  kl 18.00  Julkonsert

            B. Britten : A Ceremony of Carols
           Traditionell advents och julmusik.

          
           Viksjö Motettkör
           Margareta Nilsson, harpa
           Eva-Karin Remback, dirigent, solist

24/12  kl 23.00  Julnattsmässa

 
 
Körens program för VÅREN 2015
       
22 /2    kl.11.00 Gudstjänst   
T. Tallis:   Purge me, O Lord
E-K. Remback: Davids 23:e Psalm
Å. Edvinsson: Vila i mig
J. Lejon: Sång till ljuset     

22/3    kl.18.00 Konsert på Marie Bebådelsedag
J.H.Roman : Den Svenska Messan
Mariamusik : Busto, Cacccini mfl
Hanna Wåhlin, sopran
Helene Kimblad, alt
Kammarorkester
Eva-Karin Remback, dirigent
Viksjö Motettkör
                  

                                 

3/4     kl.11.00 Långfredagsgudstjänst  

Sanden: Se, vi gå upp till Jerusalem ,  

Remback: Kyrie, Agnus Dei ur Liten Mässa i C

Bach: O, huvud blodigt sårat,      

Mozart: Ave verum corpus

      

 

10/5   kl.18.00 Vårkonsert med Järfälla Symfoniorkester och Aspnäskyrkans kör på Järfälla Kulturscen.

Kören sjunger bl.a. Lindblad: Vintern ra... Prins Gustav: Glad såsom fågeln,  Kuhlau: Majsång, Lundh: Hör hur västanvinden,  De la Halle: Madrigal,  Haydn: Lantfolkets kör ur Våren ur Årstiderna,  Larsson: Förklädd Gud, Remback: Fylld av fröjd,Helig,  Rutter: A Gaelic blessing, For the beauty of the Earth       

       
          
                  

 

7/6  kl.18.00   Försommarkonsert i Viksjö kyrka

"Toner från medeltid till nutid, kryddade med sol, kärlek, blomster"          

 

Per Lund, piano

Eva-Karin Remback, dirigent

Viksjö Motettkör

        
 

Hösten2014

7/9 Öppet hus i Viksjö kyrka 11.00-15.00
Kl 11.00 Gudstjänst med Barnkörerna, Järfälla Gospel och Viksjö Motettkör. Kom och prova på att sjunga i kör bl.a.


5/10 Kl 11.00  Mässa
Viksjö Motettkör


1/11 Kl. 16.00 Musikgudstjänst på Alla Helgons Dag
W.A.Mozart : Requiem
Sofia Niklasson, sopran  Eva-Karin Remback, alt,
Mikael Stenbaek, tenor   Lars Brissman Johansson, bas
Cathrine Skagstedt, orgel  Johan Kyllmar, cello 
Åke Hedbom, kontrabas   Eva-Karin Remback, dirigent
Viksjö Motettkör


30/11 kl. 11.00 Adventsgudstjänst
Barn & Diskantkören
Viksjö Motettkör


14/12 kl. 18.00 J.S.Bach: Juloratoriet del I-III
Eva-Karin Remback, sopran, alt 
Jon Nilsson, tenor    John Erik Eleby, bas
Sofia Wänström, konsertmästare
Orkester med tidstrogna instrument 
Eva-Karin Remback, dirigent

Viksjö Motettkör


24/12 kl. 23.00 Midnattsmässa
Viksjö Motettkör
 

Våren 2014
 
9/2 kl 11.00  E-K. Remback: Kantat för ljusets barn,
Christina Öhrling, cello Johan Kyllmar, cello
Pär Lund, piano
Viksjö Motettkör
Eva-Karin Remback, dirigent

23/3 kl. 18.00 Mariamusik från skilda epoker
A.Vivaldi: Magnificat
M.Reger: Tre Mariasånger
J.Arcadelt: Ave Maria
S.Rachmaninov: Ave Maria
Instrumentalt
E-K. Remback: Amoroso, Jungfru Maria, Luce
A.Vivaldi: Sonat i E
Sofia Wänström, violin I Ida Andersson, violin II
Thomas Ringqvist, viola Johan Kyllmar, cello
Jan Holmgren, oboe I Alexander Klimentov-Löfstrand, oboe II
Cathrine Skagstedt, cembalo Åke Hedbom, kontrabas
Viksjö Motettkör
Eva-Karin Remback, dirigent


18/4 kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst
U. Sandén: Se, vi gå upp till Jerusalem
J.S. Bach: O, huvud blodigt sårat
E-K. Remback: Ur liten mässa i C: Kyrie-Agnus Dei
W.A. Mozart: Ave verum corpus


25/5 kl. 18.00 Försommarkonsert
Verk av bl.a. W.Peterson-Berger, B.Hansson, B.Andersson, E.Grieg, T.Morley,H.L.Hasler, J.Canteloube, E.Skarby, H.Alfvén och E-K. Remback.
Elisabeth Berg, sopran Per Lund, piano

Viksjö Motettkör
Eva-Karin Remback, dirigent

 
 
 
HÖSTEN 2013
 
25/8 kl. 11.00 Mässa
 
1/9 Öppet hus i Viksjö kyrka 11.00-15.00
kl. 11.00 Gudstjänst Motettkören, Gospelkören, Barn & Diskantkören
Kom och sjung med Motettkören 13.30!
 
13/10 kl. 11.00 Mässa
 
2/11 kl. 16.00
W.A.Mozart : Requiem
Birgitta Levin, sopran Eva-Karin Remback, alt
Klas Hedlund, tenor John Erik Eleby, bas
Viksjö Motettkör
Cathrine Skagstedt, orgel Johan Kyllmar, cello
Åke Hedbom, kontrabas
Eva-Karin Remback, dirigent
 
1/12 kl. 11.00 Adventsgudstjänst
Barn & Diskantkören
Motettkören
arr. A.Nyberg: Gläd did du Kristi brud
K.Nystedt: Velsignet vaere han
O.Olsson: Advent
 
15/12 kl. 18.00
Advents och Julkonsert
Järfälla Musikkår, Åke Hedbom, dirigent
Viksjö Motettkör, Eva-Karin Remback, dirigent
K.Nystedt: Velsignet naere han
Sv.folkmelodi: Goder afton i denna sal
arr. A.Nyberg: Bereden väg för herran
M.Praetorius: Det är en ros utsprungen
G.F.Händel: Joy to the world
L.H.Redner: Oh little town of Betlehem
arr. D.Willcocks: Deck the hall
Spanish Carol: A la nanita nana
Austrian carol: Still, still,still
arr. C.Wood: Ding dong! Merrily on high
R.Liljefors: När det lider mot jul
G.F.Händel: Dotter Sion
E.K.Remback: Det strålar en stjärna
arr. E.K.Remback: White Christmas
 
24/12 kl. 23.00 Midnattsmässa
I.Widen: Gläns över sjö och strand
Austrian Carol: Still, still, still
M.Praetorius: Det är en ros utsprungen
L.H.Redner: Oh little town of Bethlehem
R.Liljefors: När det lider mot jul
G.Nordqvist: Jul, jul, strålande jul
 
VÅREN 2013
 
3 februari kl.11.00 Högmässogudstjänst
 
17 mars kl.18.00
Antonin Dvorâk : Mässa i D

och Mariamusik från skilda epoker
Viksjö Motettkör
Johan Kyllmar, cello Cathrine Skagstedt, orgel, klaver
Eva-Karin Remback, dirigent

29 mars kl.11.00 Långfredagsgudstjänst
 
7 april kl.11.00 Högmässa
 
2 juni kl.18.00 i Viksjö Kyrka, Agrargränd 2
Försommarkonsert - "Kom och låt Dig hänföras!"
Viksjö Motettkör
Maria Wackt, sopran Pär Lund, piano
Eva-Karin Remback, dirigent


HÖSTEN 2012
 
1 september Öppet hus i Viksjö kyrka kl 11.00 - 15.00
Många spännande aktiviteter!
 
23 september Högmässa kl 11.00
 
3 november Konsert på Alla Helgons dag kl 16.00
G.Fauré : Requiem även musik av S-D.Sandström mfl
Maria Wackt, sopran Anders Kjellstrand, baryton
Kammarmusiker ensemble

2 december Adventsgudstjänst kl 11.00
 
16 december Advents och Julkonsert kl 18.00
Järfälla Musikkår, Åke Hedbom, dirigent
Viksjö Motettkör, Eva-Karin Remback, dirigent

25 december Julotta kl 07.00

VÅREN 2012

4 mars kl 11.00 Högmässa

25 mars kl 18.00 Konsert på Mariebebådelsedag
Jan Kyhle, tenor
Johan Kyllmar, cello
Nonna Shilo Svensson, orgel, piano
Musik av Lasso, Busto, McGlynn mfl
 
6 april kl 11.00 Långfredagsgudstjänst
22 april kl 11.00 Högmässogudstjänst
17-21 maj Körresa till Rotterdam/Bryssel

3 juni kl 17.00 och 20.00 Konsert
Mark Levengood, recitation Birgitta Levin, sopran
Anders Kjellstrand, baryton Järfälla Oratoriekör
Järfälla Symfoniorkester Eva-Karin Remback, dirigent
 
L-E Larsson Förklädd Gud
E-K Remback: Din Godhet J.Sibelius: Andante Festivo

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

04.12 | 07:21
För medlemmar har mottagit 9
12.09 | 22:53
FOTON har mottagit 1
20.07 | 19:55
Viksjö Motettkör har mottagit 15
28.06 | 19:18
Historik/Medlemssida har mottagit 3
Du gillar den här sidan